Voor jouw gezellig avondje uit !! 

                             

             

 

Website Gezelligavondje.nl
Disclaimer

Toepassingsbereik
Deze disclaimer is van toepassing op alle door B4Q / B4Q Telecom geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen www.b4q.nl , www.gezelligavondje.nl , www.gezelligavondje.com en www.24q.nl , (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”), evenals op de door B4Q / B4Q Telecom, al dan niet via de Website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
B4Q / B4Q Telecom behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de website en deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. 
B4Q / B4Q Telecom aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website.
Voor op de website, www.b4q.nl , www.gezelligavondje.nl , www.gezelligavondje.com en www.24q.nl , opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
De op de website, www.b4q.nl , www.gezelligavondje.nl , www.gezelligavondje.com en www.24q.nl , aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder onze voorafgaande mededeling.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op de website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de website en deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op de website berust bij B4Q / B4Q Telecom of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan B4Q / B4Q Telecom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door B4Q / B4Q Telecom.
Disclaimer  -  Copyright ©  www.Gezelligavondje.nl  / 24q / B4Q / B4Q Telecom. Alle rechten voorbehouden.

www.gezelligavondje.nl      -      www.gezelligavondje.com